Fiskefartøyet er en kombinert snurper/tråler og har en lengde på 88 meter. Den er dobbeltsertifisert som fiskefartøy og lasteskip, og kan i tillegg pryde seg med å være verdens første fiskefartøy med LNG som drivstoff.

Batteripakken på 500 kWh gjør det mulig å bruke lastutjevningsteknologi og unngå bruk av forbrenningsmotor når fartøyet ligger til kai.

Tre år lang byggeprosess

Fartøyet ble byggemeldt til Sjøfartsdirektoratet i februar 2018.

– Over 450 eposter er registrert på dette prosjektet, og vi har ført over 230 timer på dokumentkontrolltilsyn og administrativt arbeid, forteller senioringeniør Cecilia Girard-Vika på underavdeling fiskefartøy.

Hun har vært prosjektleder for nybygget, og har sammen med flere involverte i prosjektgruppen fulgt opp nybygget som i 2018 vant innovasjonsprisen på NorFishing for sitt høyteknologiske, kostnadseffektive og miljøvennlige fiskefartøy.

– Det har vært interessant, spennende og lærerikt. Dobbeltsertifiseringen har krevd ekstra koordinering internt mellom saksbehandlere fra to ulike fartøyavdelinger, inspeksjonsteamet i Tyrkia og eksternt for oppfølging av verft, site team, rederi, klasse og designkonsulent, forteller Girard-Vika.

Fordeler med batteri

Batteriteknologi om bord på fiskefartøy har vist seg å ha tydelige fordeler, både for mannskap, rederi og miljø:

 • Forbedrede arbeidsforhold - når batterier brukes til framdrift, vil støy og vibrasjoner reduseres kraftig i forhold til ved bruk av forbrenningsmotor  
 • Reduserte utslipp – utslipp av forurensende gasser fra fiskefartøy vil reduseres hvis batteriteknologi benyttes 
 • Lavere drivstofforbruk – ved å kombinere bruk av forbrenningsmotor med batteriteknologi vil forbruk av drivstoff kunne reduseres  

Sertifiseringer for «Libas»

 • Bunkerkonvensjonssertifikat
 • Internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat
 • MLC sertifikat
 • Bemanningssertifikat x 2
 • Sertifikat for arbeids- og levevilkår på fiskefartøy (ILO 188)
 • Sertifikat for sikkerhetssystem om bord
 • Sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip
 • Sikkerhetssertifikat for utstyr på lasteskip
 • Målebrev
 • Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy

Foto: Cemre Shipyard