Kvalifikasjonskrav på mindre fartøy – utsatt forskriftsendring

  • Publisert: 07.01.2019

Direktoratet sendte i august 2018 utkast til endring av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk på norske skip. Forslaget innebar nye kvalifikasjonskrav og sertifikat for føring av fartøy under 24 meter.

Direktoratet mottok høringsuttalelse fra mange aktører som blir berørt av endringen. Mange av disse har gitt uttrykk for kravene slik de er foreslått, har for vidtrekkende konsekvenser og vil medføre store ulemper for næringen. Med utgangspunkt i dette vil ikke direktoratet kunne fastsette kravene slik de var foreslått.

Sjøfartsdirektoratet har over flere år arbeidet for å revidere krav til kompetanse for å føre mindre fartøy. For store deler av fartøygruppen har vi sett en negativt utvikling i hendelser, og havarikommisjonen har fremmet sikkerhetstilrådinger om å styrke krav til kompetanse. Videre er dagens kompetansekrav, slik de over tid har vokst frem i forskjellige sektorer, fragmentert på den måten at det stilles forskjellige krav til tilsynelatende like fartøy avhengig av bruken.

Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å finne en løsning som både er hensiktsmessig og tilpasset næringens behov.

Direktoratet vil i løpet av våren 2019 gå i dialog med høringsinstansene for å kartlegge de ulike behovene og utfordringene som er uttrykt i høringssvarene. Avhengig av videre prosess forventes nytt forslag på høring tidligst 2. kvartal 2019.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen