FÅR TAKK: – Sjøfartsdirektoratet spiller en viktig rolle i arbeidet med å posisjonere Norge som en ledende sjøfartsnasjon. Knut Arild Hareide har ledet direktoratet trygt gjennom to år. Jeg vil takke ham for den gode jobben han har gjort, han har satt både digitalisering og økt sikkerhet på agendaen. Og jeg ønsker ham lykke til i den viktige jobben han skal ta over, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Knut Arild Hareide tiltrådte som direktør for Sjøfartsdirektoratet 1. januar 2022. Han trer ut av rollen som sjøfartsdirektør umiddelbart og avdelingsdirektør Alf Tore Sørheim vil fungere fremover.

Fungerer fra og med fredag

De ansatte i Sjøfartsdirektoratet ble orientert på et allmøte fredag morgen. Påtroppende fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim beskriver det som en trist dag for direktoratet, men gratulerer Hareide med ny jobb.

Avtroppende sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sammen med påtroppende fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.
Avtroppende sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sammen med påtroppende fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto: Eivind Kallevik

– Han har vært spesielt opptatt av sjøfolkene, og satt et særlig fokus på arbeidet mot mobbing og trakassering. Som følge av dette skjer det en faktisk endring i næringen nå. Det vil ta tid å komme i mål, men endringen er i gang. Knut Arild har også vært opptatt av våre verdier «tillit, initiativ og lagspill». Ved selv å leve opp til disse verdiene har han bidratt til en endring i hele direktoratet, sier Sørheim.