-Risikoen i fiskeflåten er for høy, og det skjer mange alvorlige ulykker som vi håper kan unngås i fremtiden, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. - Vi håper Sikker fisker blir en viktig møteplass der vi kan få gode innspill til hva som må til for at fiskere skal få en tryggere arbeidshverdag, legger han til.

Konferansen blir åpnet av Ronny Berg, statssekretær for fiskeriministeren. Han vil si noe om hvordan sikkerhet vektlegges ved regulering av fiskeriet. Programmet ellers er rikholdig og byr på interessante foredrag og tema som sikkerhetsstyring, stabilitet, redning, holdninger, kompetansekrav og arbeidsmiljø. Sjøfartsdirektoratets ansatte vil være tilgjengelige under hele konferansen for spørsmål og diskusjon.

For å sikre at sjarkfiskere og andre fiskere som ikke er en del av en større rederiorganisasjon skal ha mulighet for deltakelse, er konferansen gratis for yrkesfiskere. Dette inkluderer lunsj og middag. Overnatting bekostes av den enkelte.

For øvrige deltakere er det en konferansepris på 2.000,- som inkluderer deltakeravgift, lunsj og middag. 

Meld deg på konferansen www.sdir.no/sikkerfisker