FIRE SAFETY: Kampanjen startet 1. september og varer til og med 30. november. Alle skip som får havnestatskontroll (Port State Control) i perioden blir gjenstand for den tre måneder lange kampanjen.

Inspektørene vil gå gjennom en sjekkliste hvor skipets brannutstyr vurderes opp mot relevant regelverk, og at det virker og er vedlikeholdt. Det kontrolleres også at mannskapet er kjente med bruken av utstyret, og det gjennomføres en brannøvelse med påfølgende evaluering.

Ved mangler vil skipet få et pålegg om utbedring og kan også bli tilbakeholdt.

I en pressemelding fra Paris MoU og Tokyo MoU beskrives målene for kampanjen;

  • skape oppmerksomhet blant skipets mannskap og eiere om viktigheten av brannsikkerhetstiltak
  • verifisere at skipet oppfyller brannsikkerhetskravene i International Maritime Organization (IMO). 

Hele pressemeldingen fra Paris MoU og Tokyo MoU kan du lese her.