Firma etter RSV 24-2020 som ikke er godkjent av et anerkjent klasseselskap innen 1. mars 2021 kan benyttes til flytende bunntilsyn dersom:

 • Godkjenningsprosessen er i gang;
  • Søknad skal være sendt inn
  • Prosedyrer skal være påbegynt og sendt inn for godkjenning – minimum operasjonelle prosedyrer og retningslinjer etter IACS UR Z17 Annex 1 punkt 3.7.1;
  • Krav til arbeidsleder og operatører/dykkere i UR-Z17 Annex 1 punkt 3.7 skal være oppfylt (2 år for arbeidsleder og 1 år for operatør/dykker).
 • Det skal foreligge en skriftlig bekreftelse fra anerkjent klasseselskap at firma kan benyttes til bunninspeksjon med dykker eller ROV mens godkjenningsprosessen er i gang.
 • Det skal være fremgang i prosessen;
  • Firma som ikke kan dokumentere fremgang i godkjenningsprosessen mellom to tilsyn skal ikke lengre benyttes.

Firma som ikke er godkjent av et anerkjent klasseselskap innen 1. mars 2021 kan ikke lengre benyttes. Dette gjelder også firma som starter en godkjenningsprosess 1. mars 2021 eller senere.

Mer informasjon om de nye kravene til firma som utfører bunninspeksjon med dykker eller ROV finner du her