– Det var litt spesielt å se Hanne Knutsen igjen, men veldig hyggelig, sier Åse Waage, som seilte på Hanne Knutsen og forskjellige andre skip i Knutsen-rederiet fra 1993 til 2004, da hun fikk seg jobb i Sjøfartsdirektoratet.

Åse Waage leder avdelingen for såkalte Flyttbare innretninger i Sjøfartsdirektoratet, avdelingen som siden 2013 har hatt tilsyn med en stor ombygging av Hanne Knutsen – fra bøyelaster til flytende lagerskip. Arbeidet er utført ved Romontowa Shipyard i Gdansk, Polen, før Hanne Knutsen i forrige uke ankom Aibel-verftet i Haugesund for siste klargjøring og testing.

Fra 2002 var skipet registrert i Storbritannia, men nå er det flagget inn igjen til Norge med hjemmehavnen «Haugesund» på plass i hekken.

 

ARBEIDSKREVENDE

Direktoratet har vært hovedtilsynsmyndighet under den store ombyggingen, og Åse Waage legger ikke skjul på at det har vært et arbeidskrevende prosjekt å følge opp.

Hun tar en opptelling som viser rundt 500 innkommede dokumenter og drøyt 400 utgående dokumenter knyttet til prosjektet. 12 personer i Sjøfartsdirektoratet har vært involvert i kjerneprosessen, med fokus på hele 35 forskjellige fagfelt.

Siden juni 2016 har direktoratet hatt sju inspeksjonsbesøk på verftet i Gdansk, med varighet fra et par dager til fire uker. Siste dag om bord var 17. mai.

I tillegg til Sjøfartsdirektoratet har DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og brann) hatt tilsyn med det elektriske om bord og Luftfartstilsynet har bistått med tilsyn av helidekket. DNV GL har egne tilsynsoppgaver, pluss oppgaver som de er delegert fra Sjøfartsdirektoratet.

 

STRENGT REGELVERK

Hun opplyser at regelverket for lagerskip og andre flyttbare innretninger som ligger i ro på oljefelt på mange områder er mye strengere enn for seilende skip. Det handler blant annet om andre risikofaktorer, for eksempel knyttet til at skipet ikke kan søke nødhavn i en krisesituasjon, men må klare seg selv.

Hanne Knutsen er for øvrig litt mer enn et lagerskip, da det også blir et mindre produksjonsanlegg om bord. Fartøyet har blant annet også fått et nytt helikopterdekk, nye livbåter, og en rekke systemer er oppgradert.

Lagerskipet blir liggende hos Aibel til rundt St. Hans, og Sjøfartsdirektoratet vil fram til da foreta en del tester og noen inspeksjoner som de ikke fikk gjort i Gdansk. Det gjenstår verifisering av 17 punkter/områder, for eksempel testing av deler av brannslukningsanlegg. I tillegg skal 63 observasjoner fra tidligere inspeksjoner lukkes før innretningen kan starte opp drift offshore. 

Selve turen ut til oppdraget på Martin Linge-feltet vil først skje når moderplattformen er ferdig bygget.

– Vi håper at vi som har jobbet med prosjektet, og som ikke skal om bord på inspeksjoner, får anledning til en omvisning mens skipet ligger her i Haugesund. Det skal bli kjekt å se hva som er forandret siden jeg jobbet om bord, sier Åse Waage, tidligere 1. styrmann – nå underdirektør.

Hanne Knutsen til kai ved Aibel i Haugesund