Cruisekonferansen er en nasjonal møteplass for alle som driver virksomhet knyttet til den maritime delen av norsk cruisenæring. I løpet av få år har den blitt en viktig arena for dialog mellom offentlige myndigheter og cruisenæringen, som har et felles mål om å sørge for trygge og effektive reiser. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er hovedarrangører.

Hele cruisenæringen på ett sted

Årets program favnet bredt og trakk rekordmange deltakere fra flere nivå i virksomhetene og næringen til Ålesund. Representanter for cruiserederier som opererer i Norge, og rederier som vurderer å anløpe norske havner, var også til stede.

Det samme var representanter for cruiserederier som driver mindre ekspedisjonsreiser. I tillegg deltok en hel rekke fagfolk med interesse og kompetanse innen fagfelt som var relevante for forsamlingen.

– Det er viktig at myndigheter og industri snakker sammen for å finne løsninger på felles utfordringer. Vi bruker blant annet denne anledningen til å dele informasjon og oppdatere hverandre, og sammen viser vi hvor vi vil med cruisetrafikken i Norge, sier Frigg Jørgensen, direktør i AECO.

Siste nytt om rammeverk

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket bidro til programmet med siste nytt innen blant annet sjøsikkerhet, miljøberedskap og redning knyttet til cruisetrafikk i norske farvann. Tema som kriseberedskap og slepebåtkapasitet ble også belyst. Det innovative utviklingsmiljøet BarentsWatch presenterte sin gratis informasjonstjeneste Arctic Info, som har blitt et svært nyttig verktøy for maritime operatører i nord. Kystverkets lostjeneste fortalte om pågående utviklingsarbeid og trender i trafikkutviklingen. I år deltok også politiet for første gang. Det var det mange som syntes var nyttig. Det var også spennende å høre om erfaringer fra og utviklingen til store cruiserederier og aktører som driver med arktiske ekspedisjonsreiser.

Truls Andre V. Gabrielsen er Commercial Manager fra GAC Norway og assisterer rederier som har cruiseskip, offshore-skip, tankskip osv.

– Cruisekonferansen er viktig for oss, sier han.

– Her møter vi andre aktører og får en oppdatering på dagens status, kommende regelendringer og mulige regelendringer. Mye av inputen jeg får her, deler jeg videre med kunder og egne ansatte, sier han.

– Noe av det jeg setter pris på med denne konferansen, er at det er mange talere, slik at vi får bred innsikt. Denne gangen likte jeg spesielt godt at politiet/grensekontrollen var med, siden vi vet at det kommer en del nye regelendringer.

Viktig møteplass

– Oppslutningen om konferansen viser tydelig at arenaen er relevant, kommenterer kystdirektør Einar Vik Arset.

– Norge som cruisedestinasjon er en sterk merkevare som myndigheter og næringen må ta et felles ansvar for å holde bærekraftig og attraktiv på kort og lengre sikt. Rammeverket for næringen skal være forutsigbart, og sjøsikkerhet må ha høyeste prioritet. Det er viktig at Sjøfartsdirektoratet og Kystverket setter agendaen sammen med Cruise Norway og AECO.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sier seg enig:

– Vi har alt å vinne på å ha en god dialog med cruisenæringen. Det er en stor og viktig næring som virkelig har forstått alvoret i det grønne skiftet og som har en helt annen tilnærming til det nå enn for få år siden, sier han.

Frigg Jørgensen fra AECO ønsker seg et rammeverktøy som støtter opp om den overordnede strategien som legges.

– Vi opplever politisk vilje til å øke cruisetrafikken i Norge, men det er også kritiske røster som jobber mot cruisevirksomhet, og som adresserer utfordringer som vi må og vil ta tak i.

Cruise Norway og AECO er samarbeidspartnere til arrangementet.