Prosjektet har sett på hvordan Sjøfartsdirektoratet kan bruke automatisert saksbehandling og kunstig intelligens, samtidig som de tar vare på bevaringsverdig informasjon og gjør den tilgjengelig for offentligheten. 

-Utfordringen for Sjøfartsdirektoratet har vært å sørge for at arbeidsprosessen og informasjonen blir tilstrekkelig dokumentert. Vi må kunne vise hva som har blitt gjort og hvorfor – både i dag og i framtiden. Derfor har det vært nyttig for oss å delta i dette prosjektet, sier arkivleder i Sjøfartsdirektoratet Helge Thime-Iversen. 

Sjøfartsdirektoratet står midt i utviklingen av en ny løsning for behandling og oppfølging av saker om bygging av skip og ivaretakelse av sikkerheten til den norskregistrerte flåten. Deler av løsningen bruker kunstig intelligens. Saksbehandlingen er tenkt helt eller delvis automatisert, med kontinuerlig justering av prosesser og forretningsregler. 

Erfaringsrapporten fra prosjektet viser at både det gjeldende og det foreslåtte nye regelverket er mangelfullt og gir få føringer for dokumentasjon av automatisert saksbehandling. 

– Verken arkivregelverket eller det tilgrensende lovverket inneholder konkrete krav om å dokumentere delvis automatisert eller helautomatisert saksbehandling. Det sier Espen Sjøvoll, områdedirektør i Arkivverket. – Det finnes ikke standarder for arkivering av algoritmer som kontinuerlig endres, eller konkrete tekniske og funksjonelle krav til denne typen løsninger.

Les mer om prosjektet hos Arkivverket - https://www.arkivverket.no/nyheter/hull-i-regelverket-hindrer-innovasjon