Alle norskregistrerte skip bes om å utvise økt aktsomhet i Fujairah-området, og ta sine forholdsregler når det kommer til ferdsel utenfor Emiratenes havneby.

Sjøfartsdirektoratet jobber med ulike aktører for å få en fullstendig oversikt over alle norskregistrerte skip som befinner seg i det aktuelle området.

Vi følger utviklingen fortløpende, og vil vurdere å heve sikkerhetsnivået.