Agenter eller myndighetspersoner har i flere tilfeller vist stor interesse og tatt bilder om bord. I tillegg har de uttrykt behov for å skrive ut dokumenter fra egen minnepenn ved hjelp av PC og skriver om bord.

Sjøfartsdirektoratet har ikke grunnlag for å si om det er onde hensikter bak slik oppkobling, men vil sterkt fraråde utenforstående å koble seg til oppkoblede PC-er, skrivere eller lignende om bord. 

Disse konkrete hendelsene viser at vi er sårbare, og i stressede situasjoner er det lett å gi feil personer tilgang til våre systemer, sier Nils Haktor Bua, som er seksjonssjef for maritim digital sikkerhet i Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet ber rederier og fartøy gjøre en vurdering ved seiling til land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med, og utføre tiltak både i forkant og underveis.

 

Aktuelle tiltak: 

  • Foreta risikovurdering ved utlån av PC-er, skrivere og lignende utstyr om bord 
  • Sette opp egne skrivere som ikke er koblet til nettverk om bord, dersom besøkende har behov for å låne 
  • Ikke tillate tilkobling til systemer om bord (minnepinner, mobiltelefoner osv.) 
  • Gjøre mannskap kjent med at slike risikofylte situasjoner kan oppstå, og ha prosedyrer for hvordan det skal håndteres
  • Blokkere USB-porter og andre dataporter som ikke er nødvendige, eller som ikke er i bruk 
  • Sørge for god nettverks- og endepunktslogging for enheten som blir tatt i bruk