1. mars ble det innført nye miljøkrav for utslipp til luft og sjø i verdensarvfjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Nå har Sjøfartsdirektoratet sendt ut sitt første varsel om overtredelsesgebyr som følge av de nye reglene.

16. april mottok Sjøfartsdirektoratet en bekymringsmelding om røykutslipp fra det Bahamas-registrerte cruiseskipet Magellan, som lå til kai i Flåm. Bekymringsmeldingen ble fulgt opp med tilsyn om bord da skipet ankom Geiranger neste dag. Sjøfartsdirektoratets inspektører målte svovelinnholdet i skipets drivstoff og fikk utslag på 0,17 prosent. Grensen for lovlig svovelinnhold i verdensarvfjordene er 0,10 prosent.

Gikk inn i to verdensarvfjorder

Sporing av fartøyets AIS-signal viser at fartøyet anløp både Eidfjord og Flåm i dagene forut for anløpet i Geiranger. Begge disse havnene ligger innenfor lavutslippsområdet i Nordsjøen. Skipet kom til Eidfjord fra Tilbury i UK, hvor fartøyet forlot havn den 13. april.

– Vår dokumentasjon viser at skipet har gått inn i to verdensarvfjorder med svovelverdier som ligger langt over lovlig nivå, sier Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør for regelverk og internasjonalt arbeid.

Overtredelsens omfang er betydelig i denne saken, hvor et skip har tilbakelagt en betydelig distanse innenfor lavutslippsområdet ved bruk av et drivstoff med for høyt svovelinnhold. I skjerpende retning legges det også vekt på en overtredelse av de nye reglene som gjelder verdensarvfjordene. Totalt sett tilsier dette at rederiet ilegges et overtredelsesgebyr på et historisk høyt nivå. 

Flere kontroller

Sjøfartsdirektoratet vil i 2019 ha fokus på kontroll av skip, spesielt cruiseskip i verdensarvfjordene. Selv om mange cruiseselskap har nye og moderne skip, er det fortsatt mange eldre skip som besøker verdensarvfjordene. Sjøfartsdirektoratet har en klar forventning om at det nye regelverket blir fulgt.

– Vi kommer til å ha økt tilstedeværelse i verdensarvfjordene i månedene fremover, med særlig fokus på å kontrollere at de nye miljøkravene etterleves, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn.

– Direktoratet har satset mye på gode og effektive kontroller av svovelutslipp. Inspektørene våre er utstyrt med håndholdte apparater som gir en umiddelbar indikasjon på om fartøyet overholder kravene eller ikke. Vi har også investert i sensorer som kobles til en drone for å fange opp svovelholdig eksos, legger Sørheim til.

Fakta MS Magellan:

Rederi: Global Cruise Lines Ltd
Lengde: 222 meter
Bruttotonnasje: 46 052
Byggeår: 1983/1985
Flaggstat: Bahamas