Som følge av en henvendelse mottatt fra Karstensen Skipsværft i Skagen har Sjøfartsdirektoratet vurdert det faktiske arrangementet om bord på fiskefartøyene Odd Lundberg og Gerda Marie med tanke på likeverdig løsning i henhold til åpning gitt i både Torremolinosog 660-forskriften. Tidligere har slike løsninger kun blitt ansett for å oppfylle kravet til en selvstendig elektrisk nødkraftkilde for andre fartøystyper enn fiskefartøy. 

 

Miljøvennlig løsning

Gjennom god dialog mellom Sjøfartsdirektoratet, reder og verft ble det satt i gang en prosess der reder og verft gjennom både dokumentasjon og omfattende testing om bord, demonstrerte uavhengighet mellom maskinrom samt at brann eller annen ulykke i et hvilket som helst rom ikke ville berøre kraftfordelingen fra den andre eller til funksjoner som påkreves i henhold til de gjeldende forskriftene 

 Vi har gjennom flere år arbeidet med en alternativ løsning til nødstrømsforsyning til våre nybygg, primært fiskefartøy. Vi har vært opptatt av å skape en praktisk, driftsøkonomisk og dermed også miljøvennlig løsning, der energiforbruket optimeres. Det har vært en riktig god og konstruktiv dialog med Sjøfartsdirektoratet og vi er glade for å ha løst opgaven sammen, og dermed satt en fremtidig mal, sier Tommy Falk Mikkelsen i KS Elektro, som er del av Karstensen Skipsværft 

 

Lang prosess

Sjøfartsdirektoratet anser den likeverdige løsningen til å være robust og innovativ samtidig som den ivaretar sikkerheten om bord på fartøyene. 

 Denne arbeidsprosessen har vært lang og krevende for alle parter, men etter omfattende testing om bord på Odd Lundberg og Gerda Marie, har arrangementet for nevnte fartøy blitt akseptert som likeverdig løsning av Sjøfartsdirektoratet, forteller senioringeniør ved underavdeling fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet, Ivar Ingvaldsen.  

 

 

Odd Lundberg er en 69,99 meter lang og 15,20 meter bred kombinert snurper/tråler, bygget av «Odd Lundberg» er en 69,99 meter lang og 15,20 meter bred kombinert snurper/tråler. FOTO: Karstensens Skibsværft