Det gjelder modellene «Tilskudd for petroleumsskip i NOR» og «Tilskudd for NIS konstruksjonsskip», og 26 prosent av innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift i modellen «Tilskudd for skip i NIS» for 5. og 6. termin 2021.

Det er mulig å søke om tilskudd for skip i NOR og NIS for 5. termin fra 19. november 2021.