Normalt vil direktoratet gi ut denne type informasjon etter innsynskrav, men på grunn av den store offentlige interessen for saken, og for å redusere pågangen hos direktoratet og rederiet, velger vi å gå ut med denne nå. Dette er også vurdert opp mot offentlighetsloven.

 

Dette er funnlisten som dannet grunnlaget for at DOC for Boreal ble trukket tilbake onsdag ettermiddag:

Funksjonskrav til sikkerhetsstyringssystem: Selskapets sikkerhetsstyringssystem oppfyller ikke funksjonskravet til et sikkerhetsstyringssystem:

 1. Det kan ikke dokumenteres at obligatoriske regler og forskrifter overholdes ved at fremgangsmåter for rapportering av ulykker overholdes.
 2. Det kan ikke dokumenteres at selskapets sikkerhetsstyringssystem sikrer et system for å ivareta fartøyenes sertifikaters gyldighet, når kravene som ligger til grunn for et sertifikat ikke lenger er oppfylt.
 3. Det kan ikke dokumenteres at selskapets system for risikovurderinger og erfaringsoverføringer fungerer tilfredsstillende.
 4. Selskapets system for avviksbehandling er ikke tilfredsstillende ivaretatt.

Objektive bevis:

 1. Hendelse med HUSØY LDHU 17.11.20 vedrørende at baugviser siger og skottport faller ned ca 1-1,5 over fergebro.

  Forholdet ble ikke meldt uten opphold til Sjøfartsdirektoratet, slik det er påkrevd i forskrift. Fartøyet seilte fra Stokkvågen til Sandnessjøen, ca 55 nm med delvis åpent baugvisir og skottport.

  Selskapet begjærte ikke skade-/havariinspeksjon eller fartstillatelse før avgang Stokkvågen.

  Fartøyets sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriks fart (EU) anses ikke som gyldig under seilasen, da kravene som ligger til grunn for et sertifikat ikke lenger er oppfylt.

  Forholdet med at baugvisir siger er avviksrapportert 04.10.2020 og servicepersonell avdekket 24.10.20 indre lekkasjer i hydraulikksylindre. Det er også rapportert i dekksdagbok dagen før hendelsen, 16.11.20, at baugviser siger.

  Det kan ikke fremlegges risikovurdering for drift med feil på systemet etter at forholdet ble kjent.

  Det kan ikke fremlegges erfaringsoverføringer mellom fartøyer med tilsvarende systemer, innen rimelig tid etter at forholdet ble kjent. Etter informasjon fra rederi, er det også meldt inn sig i baugvisir fra LOVUND LDIP.

 2. Hendelse med HERØYSUND LDKD 02.11.20 vedørende kollisjon med fergekai i Søvik.

  Tildels store skader på kjørelem og rekkverk. Forholdet ble ikke meldt uten opphold til Sjøfartsdirektoratet, slik det er påkrevd i forskrift.

  Fartøyet seilte fra Søvik fergekai via Flostad fergekai og videre til Sandenessjøen fergekai før fartøyet fortøyer på Slipen Mekaniske i Sandnessjøen den 03.11.20 – og går videre til Sandnessjøen fergekai og derfra til Westcon Helgeland. En reise på ca 30 nm. Fartøyet oppholder seg på Westcon Helgeland ca en uke.

  Selskapet har ennå ikke varslet eller begjært skade-/havariinspeksjon eller fartstillatelse før avgang Søvik. KS-0197 Melding om ulykke er ikke mottatt innenfor fristen på 72 timer.

  Det kan ikke fremvises en risikovurdering for seilas etter at hendelsen er oppstått.

 3. Hendelse med HERØYSUND LDKD 22.03.20 vedrørende sammenstøt med fergebro.

  Forholdet ble ikke meldt uten opphold til Sjøfartsdirektoratet, slik det er påkrevd i forskrift. KS-0197 Melding om ulykke er ikke oversendt Sjøfartsdirektoratet.

 4. Hendelse med ALSTEN LNYO i 24.09.20 vedrørende sammenstøt med fergekai.

  Fartøyet trafikkerer sambandet som normalt med bruk av bare en ende (pendelferge). Reparasjoner utført på natterstid over lengre tid. Forholdet ble ikke meldt uten opphold til Sjøfartsdirektoratet, slik det er påkrevd i forskrift.

  Selskapet begjærte ikke skade-/havariinspeksjon etter hendelsen. Fartøyets passasjersertifikat anses ikke som gyldig under seilasene, da kravene som ligger til grunn for et sertifikat ikke lenger er oppfylt.

  KS-0197 Melding om ulykke er ikke mottatt. Sjøfartsdirektoratet etterspør forholdet pr e-post 02.10.20, med svar i fra teknisk leder ferger om at forespørselen videresendes driftsleder.

  Sjøfartsdirektoratet har pr i dag ikke mottatt svar fra Boreal på henvendelsen. Det kan ikke fremvises en risikovurdering for seilas etter at hendelsen er oppstått.

 1. Hendelse med ALSTEN LNYO 20.11.19 vedrørende sammenstøt med taubåt og lekter.

  Forholdet ble ikke meldt uten opphold til Sjøfartsdirektoratet, slik det er påkrevd i forskrift.

  Selskapet begjærte ikke skade-/havariinspeksjon etter hendelsen.

  Risikovurdering for trafikk i havna er utarbeidet 08.12.19, 18 dager etter hendelsen.

  Erfaringsoverføring av risikovurdering kan ikke fremlegges.

 2. Pålegg fra Sjøfartsdirektoratet for fartøyene HAAREK, TOMMA og HELGELAND kan ikke dokumenteres avviksbehandlet.