Ettersending av dokumentasjon i tilskuddsordningen 3. termin 2020

  • Publisert: 16.10.2020

Frist for dokumentasjon for innbetalt arbeidsgiveravgift for termin 3 2020 til Sjøfartsdirektoratet er 22. oktober 2020.

Vi ber i den anledning om at dere spesifiserer arbeidsgiveravgiften med redusert sats på hvert fartøy og legger ved dokumentasjon på innbetalt arbeidsgiveravgift og dokumentasjon på faktisk arbeidsgiveravgift for 3. termin beregnet av skattemyndighetene.

Husk at kvitteringen skal vise at beløpet faktisk er betalt.

Vennligst send inn kvitteringen som rent vedlegg i PDF-format på mail til post@sdir.no og sett krs@sdir.no på kopi.

Bruk tittelen Ettersendt – Kvittering betalt arbeidsgiveravgift – 3. termin 2020 i emnefeltet.

Det er ønskelig at det henvises til alle AR-nummer i terminen i teksten i mailen.

De som allerede har sendt inn kvittering for 3. termin må sende inn på ny.

Til toppen