– Dette er utelukkende positivt og sørger for økt dokumentkontroll for vår del, sier Toralv Austrheim, kaptein om bord i MS Utsira.

I stedet for å måtte ha papirene om bord i båten til enhver tid, kan de nå finne dem gjennom portalen «Min side fartøy».

 – På den måten unngår vi den evige dobbeltlagringen også, legger styrmann Tor Erling Skare til.

Økt datakvalitet

Automatiseringen av sertifikater vil gi økt datakvalitet, og når løsningen på sikt fullautomatiseres, vil det gi oss en mulighet til å utstede CLB- og CLC-sertifikater døgnet rundt.

 –  Med denne løsningen vil rederiene spare tid på å administrere sertifikatene, og de vil samtidig ha disse sertifikatene tilgjengelig digitalt til enhver tid, sier Jorunn Lindøe, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratets IT-avdeling.

Løsningen har vakt stor internasjonal interesse, og det er ønskelig at den norske modellen kan bli en internasjonal standard. Prosjektet har allerede blitt presentert i FNs maritime organisasjon, IMO, hvor det ble godt mottatt.

Vil veilede

Selv om disse sertifikatene nå blir utstedt elektronisk, betyr det ikke at redere nå må forholde seg til Sjøfartsdirektoratet kun digitalt.

 – Dersom noen trenger bistand, veiledning eller hjelp til noe er vi selvfølgelig tilgjengelige, også i menneskelig form, smiler Tove Aarekol, rådgiver i underavdeling Inspeksjon, revisjon og beredskap.

Hun har vært en forlenget arm mellom direktoratet og næringen siden 2006, og det vil hun selvsagt fortsette med.

 – Noen barnesykdommer må vi regne med når vi går over til et digitalt system, og da er vi prisgitt tilbakemeldinger fra våre kunder, sier hun.

De som søker CLB- og CLC-sertifikater kan nå merke seg følgende endringer:

  • Sertifikatet blir kun tilsendt i PDF-format via e-post.
  • Sertifikatet vil vises i portalen under «Min side fartøy» når gyldighetsperioden på sertifikatet inntreffer.
  • Sertifikatet vil vise på verifikasjonssiden når gyldighetsperioden på sertifikatet inntreffer.
  • Verifikasjonssiden er ment til bruk for havnestatskontroll o.l.
  • Det er viktig at de som mottar sertifikatet, informerer/videresender det til fartøyet.
  • Det kan være en fordel for fartøyet å ha sertifikatet lagret eller ha en utskrift.
  • Sertifikatfilen (side 3) vil inneholde et informasjonsskriv som er ment for havnestatskontroller o.l.
  • I havner hvor verifikasjonssiden ikke vil være tilgjengelig på grunn av dårlig/ingen internettdekning, kan sertifikatene også verifiseres via telefon til Sjøfartsdirektoratet om nødvendig.
  • Sertifikat til prøveturer og til andre flaggstater er foreløpig ikke elektroniske og utstedes manuelt.

FAKTA

CLC (oljeskadesertifikat):

Sertifikatet gjelder for alle skip som har mer enn 2000 tonn olje om bord som last i bulk. Dette gjelder også for utenlandske skip som anløper eller forlater havn eller annen laste- eller losseplass i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen. Kravet gjelder også skip som permanent opererer i norsk territorialfarvann.

CLB (bunkerskonvensjonssertifikat):

Bunkerskonvensjonen stiller krav om forsikring som dekker skader på grunn av bunkersoljesøl. Kravet gjelder alle norske skip som har bruttotonnasje som overstiger 1000 tonn, samt alle utenlandske skip med samme bruttotonnasje og som ankommer norske havner eller andre laste- eller lossesteder i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Kravet gjelder også skip som permanent opererer i norsk territorial vann.

Direktoratet startet i mai et pilotprosjekt for å utvikle en løsning som kan erstatte den tidkrevende manuelle prosessen som benyttes i dag, der hele 1500 sertifikater utstedes årlig.