Sjøfartsdirektoratet kjenner til at skip har blitt tilbakeholdt i russiske havner. Per nå har ikke dette omfattet norskflaggede skip.

Forordningens innhold bør vurderes sammen med risikoen for vilkårlig havnestatskontroll og eventuell tilbakeholdelse ved anløp til russisk havn.

Rederier bør utvise stor aktsomhet ved anløp, og vurdere sitt behov for juridisk bistand knyttet til risiko ved eksponering mot Russland i lys av situasjonen.

Direktoratet hevet 24. februar MARSEC-nivået for norskflaggede skip ved Svartehavet og Azovhavet til ISPS 3.