En mann er fortsatt savnet etter at han falt over bord fra fartøyet under fiske i Barentshavet 30. januar. Statens havarikommisjon har besluttet å undersøke sjøulykken.

Havarikommisjonen har foretatt undersøkelser om bord på Hunter, og det er også gjennomført intervjuer med mannskapet. Undersøkelsene har så langt avdekket tre sikkerhetskritiske forhold som følges opp av Sjøfartsdirektoratet umiddelbart.

Havarikommisjonens tilrådinger:

  • Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer nødvendig engelsk-kunnskaper for besetningen på fiskefartøyet Hunter slik at sikker drift kan ivaretas.
  • Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer at transporten av agn om bord gjøres på en slik måte at dette ikke utsetter besetningen for risiko for å falle over bord.
  • Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer arbeidsprosessen på akterdekk under setting av line slik at det ikke oppstår risiko for fall over bord.

Sjøfartsdirektoratet vil følge opp tilrådingene fra Havarikommisjonen sammen med reder, og få det verifisert under tilsyn når reder er klar. Fartøyet Hunter er tilbakeholdt i påvente av dette.