Mye har endret seg som følge av koronapandemien, og Sjøsikkerhetskonferansen er intet unntak. Konferansen byr fortsatt på viktige og aktuelle foredrag om sjøsikkerhet og utviklingen i næringen, men i år blir hele konferansen digital, med daglige webinarer fra 22. til 24. september.  

 Sjøsikkerhetskonferansen har hatt mange deltakere hvert år, og tilbakemeldingene på tema og gjennomføring har vært gode. Derfor ønsker vi å legge til rette for en digital løsning med god kvalitet og temaer som har interesse for den maritime næringen, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.  

 

Går over tre formiddager 

Sjøfartsdirektøren har fått æren av å åpne ballet, før representanter fra Norges Rederiforbund, Rødne og Sjøfartsdirektoratet forteller om da arbeidshverdagen ble snudd på hodet 12. mars. Hva ble gjort for å utføre tilsyn og hvordan ble mannskapsskifter løstÅpningsdagen avsluttes med Asbjørn Lein Aalberg, som har undersøkt hva 700 sjøfolk mener karakteriserer som «godt sjømannskap».  

De neste to dagene byr blant annet på et foredrag om ASKOs satsning på helelektrisk transportkjede på vei og sjø med en selvgående autonom sjødrone som skal krysse Oslofjorden, før Synnøve Seglem, skal fortelle om spennende teknologiske nyvinninger i Knutsen OAS. Hun gir stafettpinnen videre til DNV GLs Narve Mjøs, som loser oss gjennom Green Shipping ProgrammeFormiddagen avsluttes med et blikk på maritim utdanning og muligheter i regi av Maritimt opplæringskontor og MARKOM2020 

Torsdagen blir en såkalt «fartøysdag», der en ser på krav, regelverk og andre aktuelle tema for de ulike fartøystypene. Den første bolken er rettet mot passasjerskip, den neste mot fiskefartøy og den siste bolken ser på emner som er spesielt aktuelle for lasteskip.  

 

Forhåndspåmelding 

– Vi er godt fornøyde med programmet, og håper og tror at disse tre dagene vil by på både kunnskap og inspirasjon for deltakerne, sier Kristin Davidsen, som har vært primus motor i arbeidet med konferansen. Hun er spent på tilbakemeldingene etter det som blir den første digitale utgaven av konferansen, og ønsker både “stamgjester” og nye deltakere velkomne. 

– For å delta på konferansen, melder du deg på de dagene du ønsker å få med deg. I forkant av konferansen vil du få tilsendt en påmeldingslink for hver av dagene du har meldt deg på. De ulike temaene følger oppsatt tidsskjema, slik at du selv kan velge om du vil få med deg ett, to eller tre foredrag hver enkelt dag, forteller Hedda Grip Vikse fra arrangementskomiteen.   

 

 

Påmelding og fullstendig program finner du her.