- Dette er noe Norge, sammen med andre land, har jobbet aktivt med i IMO. At vi nå får støtte fra et så stort FN-organ gjør at vi gir et tydelig signal om viktigheten av å få på plass gode ordninger for mannskapsskifte, verden over. Det er fremdeles mange sjøfolk som har jobber utover kontraktsfestet arbeidstid på grunn av utfordringer med mannskapsskifte i forbindelse med pandemien, og vi håper at dette kan være med å forbedre situasjonen deres, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.

 

Aktuelle lenker: 

FN-resolusjonen fra 1. desember 2020.

IMOs egen nyhetssak om emnet.