OSLO: Flaggfrokostseminaret ble arrangert av Sjøfartsdirektoratet, Oslo Rederiforening og Norges Rederiforbund, i sistnevntes lokaler i hovedstaden.

– Den maritime næringen har gått fra å håndtere mindre situasjoner som pirateri, til det vi i dag ser på som krig eller krigslignende situasjoner. Det stiller helt andre krav til ressursene som brukes på beredskap. Det vi gjorde i går eller i dag vil ikke holde i fremtiden, vi kommer til å bruke betydelige ressurser på beredskapsarbeid fremover, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Hareide fremhevet det brede og gode samarbeidet mellom sjømannsorganisasjonene, Rederiforbundet og Sjøfartsdirektoratet, både i hverdagen og i tøffe situasjoner.

– Det har bidratt til å bygge en viktig og bred kompetanse, sier Hareide.

Statsråden holdt innlegg

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) var blant de rundt 140 som deltok på årets første Flaggfrokost. Hun mener det gir ekstra trygghet og styrke å seile under det norske flagget i urolig farvann.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Dag Inge Aarhus / Sjøfartsdirektoratet

– Det gir tilgang til et unikt og bredt samarbeid og beredskapstilbud, blant annet gjennom Rederiforbundets beredskapsavdelings arbeid for alle norskflaggede skip, sa statsråden i sitt innlegg.

Hun trakk også fram den komplette maritime klyngen som noe Norge kan være stolte av.

Lærte av pandemien

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, påpeker at verden ikke kan akseptere at global handel kontrolleres av geriljagrupper.

– Vi har lenge sagt at vi lever i en urolig verden. Etter den siste tidens hendelser må vi ta det et knepp opp, og fastslå at vi lever i en farlig verden, sier Solberg.

Med sterk representasjon i alle fartøyssegmenter har norsk skipsfart opprettholdt en verdensledende posisjon. Den norske handelsflåten spiller en sentral rolle i Norges totalberedskap.

FFHaraldSolberg.jpg

– Både maritim politikk og næringspolitikk har blitt sikkerhetspolitikk. Det er viktig å merke seg at den norske handelsflåten er hundre prosent privateid. Det er en enorm fordel, for med privat eierskap følger langsiktig planlegging og korte beslutningsveier. For at eierskapet til flåten skal forbli norsk er det viktig å beholde rammevilkår som attraktiv tonnasjeskatt og nettolønnsordning, og at det forblir stabilt, forutsigbart og konkurransedyktig.

Solberg trekker frem pandemien som en viktig erfaring.

– Pandemien lærte oss en lekse. Vi som næring var ikke forberedt på at verden kunne stenge ned slik den gjorde. Det demonstrerte hvor grunnleggende det er for verden å holde forsyningslinjene åpne. Sjøfolkene spiller en viktig rolle i dette, har ikke de en trygg jobb kollapser en grunnleggende funksjon i samfunnet.

Unngår Rødehavet

Fra rederisiden stilte Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen. Han gav tilhørerne et innblikk i de krevende vurderingene rederiene må ta, der sikkerhetstiltak av og til går på tvers av kundenes ønsker.

Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i rederiet Wallenius Wilhelmsen.
Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i rederiet Wallenius Wilhelmsen. Foto: Dag Inge Aarhus / Sjøfartsdirektoratet

– Vi var et av de første rederiene som like før jul valgte å ikke seile gjennom Rødehavet. Slik situasjonen utartet seg, med vilkårlige rakettangrep mot handelsskip, var dette et lett valg sikkerhetsmessig. Samtidig fikk det konsekvenser for våre kunders leveranser. Det var ikke like populært, sier Kristoffersen.

Han trakk også frem viktigheten av samarbeidet i Norge mellom næring og offentlige etater og myndigheter i Norge, og viste han blant annet til servicekulturen som er etablert i Sjøfartsdirektoratet.

– Det er én mann som må nevnes i den sammenheng, som ikke lenger er blant oss, tidligere sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Han troppet opp hos oss og spurte hva som skulle til for at vi skulle velge norsk flagg. Direktoratet gikk fra å snakke om «brukere» til å snakke om «kunder».