Omkring 50 personer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet var til stede under seminaret, som også ble sendt direkte over intranettet til Arbeidstilsynet. Dataverktøyet som ble demonstrert skal lanseres for Arbeidstilsynets brukere i slutten av mai.

Representanter fra det irske arbeidstilsynet var også til stede under seminaret, der de presenterte risikoverktøyet BeSMART.ie.

 

Nyttige erfaringer

Seniorrådgiver Rune Flessen i Arbeidstilsynet, sier det var veldig nyttig å høre Sjøfartsdirektoratets erfaringer.

– Siden vi begge er tilsynsmyndighet, er det en del likhetstrekk mellom etatenes behov, spesielt med bruk av sjekklister. Samtidig er vi også forskjellige siden vi i vårt arbeid spesifiserer kjente risikofaktorer mer. Men uansett synes vi det er veldig viktig at vi kan dele hverandres erfaringer på denne måten, sier Rune Flessen.

Seniorrådgiver Hilde Stange presenterte Sjøfartsdirektoratets risikoverktøy for fartøy og erfaringer siden det ble tatt i bruk i 2012.

– Det er veldig kjekt hvis vi har fått være til inspirasjon for Arbeidstilsynet. Jeg mener det er viktig å kunne dele erfaringer med gode HMS-tiltak, sier Stange. Hun forteller at Sjøfartsdirektoratets utviklingsarbeid startet med et samarbeid med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i Danmark, som hadde et liknende tilbud til sine medlemmer.

 

Samlet i en portal

Stange opplyste at direktoratet tidligere hadde to ulike inngangsporter til risikoverktøyet, en for lasteskip www.lastrisk.no og en for fiskefartøy, www.fiskrisk.no. Nå er disse to adressene slått sammen til én portal. Det har vært gjennomført flere forbedringsprosjekter av verktøyet, som både går på funksjonalitet og brukervennlighet.

Sjøfartsdirektoratet har for tiden et forbedringsarbeid på gang, der brukere har fått teste verktøyet. Ut fra tilbakemeldinger og forslag lager direktoratet nå et forbedret design, som trolig vil være klart til bruk over sommeren.

– Nå vil vi få et bedre verktøy, som skal være enklere å benytte. Vi håper at enda flere fiske- og lastefartøy da vil ta det i bruk, sier Stange.

Sjøfartsdirektoratets risikoverktøy blir også brukt innen opplæring av fiskere og sjøfolk. Det brukes også av direktoratets inspektører når de under fartøyinspeksjoner gir veiledning i risikovurdering.