I forrige uke ble det kjent at Norge seilte inn på andreplass på Paris MoUs sin hviteliste. I dag bekreftet kystvakten i USA at Sjøfartsdirektoratet får fornyet godkjenning i deres kvalitetsskipsfartprogram «Quality Shipping for the 21st Century».

– Norsk flagg er og blir et kvalitetsflagg. I tillegg til at vi får fornyet godkjenning i Qualship 21-programmet og andreplass på Paris MoUs White List, er vi også plassert i toppsjiktet på Tokyo MoU sin hviteliste. Det er stor stas å bli ansett som et kvalitetsregister, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

USAs kystvakt gratulerer Norge som flaggstat, og skriver i sitt brev til Sjøfartsdirektoratet at de ser en tydelig norsk satsning. I løpet av de tre siste årene har norskflaggede fartøy, som har besøkt amerikanske havner, utmerket seg positivt ved havnestatskontroller.

Tilbakeholdelsesprosenten for norske skip er under én prosent, som også er terskelen for å bli inkludert i Qualship 21-programmet.

Når et skip opptas i Qualship 21-programmet vil det, avhengig av skipstype, ha enkelte lettelser med hensyn til omfang og innhold av inspeksjoner utført av den amerikanske kystvakten.