Samarbeidet om havnestatskontroller, Paris MoU, offentliggjorde i dag sin rangering av flaggstater. Det er svært gledelige tall for Norge og Sjøfartsdirektoratet.

– Det norske flagget er og blir et kvalitetsflagg, det levnes det ingen tvil om. Rederlagene skal ha æren for den gode plasseringen. Godt samarbeid og god dialog mellom rederi og flagg er viktig for å hevde oss helt i toppen, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Kvalitetsskip

Rangeringen fastsettes på grunnlag av antall inspeksjoner og tilbakeholdelser over en treårsperiode. De 41 flaggstatene som havnet på White List i år har høy snittkvalitet på skipene sine og lav risiko for alvorlige hendelser. Norge har holdt seg i øvre sjikt på White List i en årrekke, og er i år kun slått av Storbritannia.

– I tillegg til å topplasseringen på Paris MoU sin White List er det norske flagget også høyt rangert i andre havnestatskontrollsamarbeid. Dette viser at våre skip anses som kvalitetsskip over hele verden, sier Sørheim.

I tillegg til White List, finnes det også Grey List og Black List. Kvaliteten er lavere, og risikoen er tilsvarende høyere for flagg på disse listene.

 Om Paris MoU

  • Regional havnestatskontroll med 27 medlemsland (EU/EØS-landa, Canada og Russland)
  • Havnestatskontroll er tilsyn på utenlandske skip og blir sett på som et av de viktigste verktøy for å sikre kvaliteten på skip som seiler på verdenshavene. Tilsynet skal passe på at skipene seiler i samsvar med internasjonale regler om trygghet, hindre forurensning og sjøfolks arbeids- og levevilkår.
  • Årlig blir rundt 20.000 skip kontrollert gjennom Paris MoU-systemet. Kontrollene fordeles mellom de 27 medlemslandene basert på hvor mange utenlandske skipsanløp de har.
  • Paris MoU gir hvert år ut ei rangeringsliste, kalt «BGW list» (Black, Grey, White List), som er en oversikt over flaggstater som blir vurdert som kvalitetsflagg (White List), til flagg som blir vurderte som risikoflagg (Black List).