Gjennom god dialog med rederi og mannskap har Sjøfartsdirektoratets inspektører nå et tydelig bilde av hva som skjedde da MS Kong Harald fikk motorstans i går, og hva som forårsaket dette.

Det kom fram under tilsynet at KONG HARALD seilte fra Kristiansund med en hovedmotor operativ. Babord hovedmotor var midlertidig tatt ut av drift for å gjennomføre en reparasjon etter at det ble oppdaget lekkasje i kjølevannet ved avgang. Denne operasjonen tok lengre tid enn antatt.

Da skipet nærmet seg området hvor hendelsen oppstod, fikk de en kritisk situasjon på styrbord hovedmotor. En fikk da alarm på høy eksostemperatur. Tiltak for å redusere pådrag gav ikke effekt og motoren fikk en overspeed/shutdown klokken 20.39. Siden babord hovedmotoren ikke var klar til drift/ferdig utbedret mistet de da all fremdrift. Den konkrete tekniske årsak til stans på styrbord motor er avklart til å være lenkearm mellom regulator og drivstoff/pådrag rack som er funnet utslitt.

Mannskapet brukte i denne situasjonen en nedsenkbar truster til å sikre minimum fremdrift, og sørget for å få skipet inn på et område der det var grunt nok til å gjøre en kontrollert oppankring, med godt feste.

-Når situasjonen først oppstod, gjorde mannskapet det riktige ved å sikre skipet og gå ut med nødmelding. De brukte fremdriften trusteren gav til å sikre en kontrollert oppankring i påvente av assistanse, samt å få i gang igjen den ene hovedmotoren, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Mannskapet fikk etter hvert i gang babord hovedmotor og skipet kunne lette anker og gå for egen maskin til Molde, med slepeberedskap i nærheten. Før de kom til Molde fikk en også start på styrbord motor.

Den slitte delen som førte til stans, er i dag skiftet på begge motorene.  Begge motorene har også blitt testet, med godt resultat. I dette arbeidet har Sjøfartsdirektoratet også en dialog med klasseselskapet DNV. Skipet vil gå fra Molde rundt klokken 18 i kveld.

Selv om den konkrete årsaken til motorstansen ved Hustadvika er avklart og utbedret, vil Sjøfartsdirektoratet ha en videre dialog med rederiet rundt vurderingene som ble gjort da skipet gikk fra Kristiansund med en hovedmotor tilgjengelig.

Sjøfartsdirektoratet ønsker blant annet svar på hvilke risikovurderinger som ble tatt både før avgang fra Kristiansund, da også sett i lys av at reparasjonen av babord motor viste seg å ta lengre tid enn planlagt. Vi vil også se på vedlikeholdsrutiner, og hva som medførte at slitasje på den aktuelle delen ikke ble avdekket. Dette vil også kunne være et viktig læringsmoment for andre med tilsvarende systemer.

Sjøfartsdirektoratet har også formidlet informasjon om funnene til Statens Havarikommisjon, som gjør egne vurderinger knyttet til mulige undersøkelse av hendelsen