MIDLERTIDIG UTILGJENGELIG: Sjøfartsdirektoratet holder på med utvikling av et system for utstedelse av personlige maritime sertifikater. Det langsiktige målet med det nye systemet er å få ned utstedelsestiden for personlige maritime sertifikater. 

Det er utviklet en ny utgave av «min side sjøfolk» som blir publisert i løpet av 2022. Før denne publiseres vil fartstid og kurs som er registrert via «min side kvalifikasjoner» eller et API ikke være tilgjengelig for sjøfolk på «min side sjøfolk».

Rederi og kurssenter kan under «rapporter» på «min side kvalifikasjoner» kontrollere at dette er rapportert inn til Sjøfartsdirektoratet.

Våre saksbehandlere har tilgang til fartstid, kurs og utdanning som er registrert i det nye systemet. Skulle det være mangler i søknaden vil man få brev om tilleggsinformasjon.

Sjøfartsdirektoratet beklager ulempen dette medfører for sjøfolk og rederi.