FAGSEMINAR: Kravene til ISM gjelder for fiskefartøy over 500 bruttotonn. Det er skips- og rederiledelse for disse fartøyene som er målgruppen for seminaret, som gjennomføres av revisjonsledere fra Sjøfartsdirektoratet.

Det vil bli god mulighet til å få bedre forståelse for hva som forventes av et sikkerhetsstyringssystem. En kan også få mulighet til å drøfte erfaringer en har gjort seg. Sjøfartsdirektoratet ønsker en uformell setting, med fokus på praktiske erfaringer og innspill fra deltakerne.

Det er plass til inntil 50 påmeldte, og minst 20 må være påmeldt for at seminaret skal gjennomføres. Det er gratis, men deltakere dekker selv reise og opphold, og eventuelt lunsj ved hotellet.

Påmelding foregår på e-post: bgu@sdir.no. Påmeldingsfristen er fredag 12. april.

Fagseminar om ISM:

 

Tid og sted:

6. og 7. mai 2024 fra klokken 9 til 16 begge dager, på Thon Hotel Polar i Tromsø.

Kostnad:

Seminaret er gratis og inkluderer lett bevertning i pausene.

Tema:

Sikkerhetskultur og risikoforståelse, samt gjennomgang av ISM koden, tilpasset næringen – med referanser til erfaringer fra flåten.

Foredragsholdere:

Johan Stensen og Benedicte Gudjonsson, ISM-fagkoordinatorer og ISM-opplæringsansvarlig i Sjøfartsdirektoratet.

Påmelding:

Send e-post til bgu@sdir.no innen fredag 12. april.