Denne endringen er også gunstig for innehaver, da det i de fleste tilfeller fører til lengre gyldighetstid på sertifikatet, i forhold til tidligere.  

Det gjøres oppmerksom på at kravet til å få utstedt sertifikatene forblir uendret.

Disse ferdighetssertifikaterne er omfattet av endringene:

  • Olje tankere, høyeste grad
  • Kjemikalie tankere, høyeste grad
  • Gass tankere, høyeste grad
  • Olje- og kjemikalie tankere, høyeste grad
  • IGF grunnleggende
  • IGF videregående

 

Utløpsdatoene vil fra i dag av settes slik:

Ferdighetssertifikat tankermann høyeste grad (alle typer):

Førstegangsutstedelse: 5 år fra fullført tankermannkurs

Fornyelse: 5 år fra utstedtdato

Ferdighetssertifikat IGF grunnleggende og IGF videregående:

Førstegangsutstedelse: 5 års gyldighet fra fullført grunnleggende eller videregående IGF kurs.

Fornyelse: 5 år fra utstedtdato