REGELVERK: Som følge av forskriftsendringene er det nå gjort endringer i SafeSeaNet. Du finner mer informasjon i Kystverkets veiledning.

De nye kravene skal bidra til at det legges bedre til rette for levering av avfall i havner, økt ombruk, økt materialgjenvinning og redusert marin forsøpling, skriver departementet.

Ragnhild Sjoner Syrstad
Ragnhild Sjoner Syrstad Foto: Cecilie B. Stuedal / KLD

– Plast og annet avfall i havet er et stort miljøproblem. Det er viktig at avfall fra alle typer skip enkelt kan leveres i havn og håndteres på en miljømessig god måte. Regelendringene skal bidra til mindre forsøpling og mer miljøvennlig håndtering av avfall fra båter. Havnene skal legge til rette for mottak også av avfall som fiskere har fått opp fra sjøen. Dette skal kunne leveres uten ekstra kostnad, sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet.

Regelverket innebærer flere og tydeligere krav til oppfølging og tilsyn med skip, og utvider rapporteringskravene for noen typer skip. Det stilles krav om at havner skal tilrettelegge for mottak av kildesortert avfall fra skipene som benytter havnen.

Avfallsgebyr for fiske- og fritidsfartøy

Fiskefartøy og fritidsbåter vil nå også omfattes av kravet om å betale generelt avfallsgebyr. Det skal betales uavhengig om de leverer avfall i havn eller ikke. Det er havneansvarlig som krever inn gebyret, og det skal differensieres etter kategori og type og størrelse på skipet.

I havner hvor det i dag ikke leveres avfall, vil det ikke bli noen endring. Dette vil særlig være tilfellet for små fritidsbåthavner.

  • Forskriften kan du lese i sin helhet HER.

 

Nyttlige lenker

For mer informasjon om vurderingene og anbefalingene fra Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet, se:

Håndtering av avfall fra skip – kravene skjerpes - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 20 - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Forslag om endringer i forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall fra skip - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Havner må etablere mottak for sortert avfall fra skip - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)