Endring av rutine ved utsendelse av påtegninger

  • Publisert: 13.11.2019

Sjøfartsdirektoratet tilbyr nå våre kunder utsendelse av påtegninger direkte til bemanningskontorene. Det vil gjøre prosessen enklere for dem og for rederiene.

på bildet ser du tre personer fra Sjøfartsdirektoratet.
Illustrasjonsfoto.
FOTO: Grethe Nygaard, Sjøfartsdirektoratet

Fram til nå har det vært vanlig praksis at Sjøfartsdirektoratet har sendt utstedte påtegninger til rederienes norske adresser. Deretter har det vært rederiets ansvar å få påtegningen om bord til den ansatte. Det siste året har det kommet en del forespørsler om Sjøfartsdirektoratet kan se på denne praksisen.

Da bemanning av utenlandske sjøfolk på skip med norsk flagg i stor grad er lagt til kontorer utenfor Norge, vil det være en fordel at påtegningen sendes direkte til bemanningskontoret, og ikke via en norsk adresse.

Enkelte rederier har svært mange utenlandske sjøfolk ansatt og bemanningskontorer/agenter i flere land. Ved å tilby våre kunder utsendelse av påtegninger direkte til bemanningskontorene vil vi gjøre prosessen enklere både for rederiene og bemanningskontorene.

Denne endringen har vært tatt opp med de avdelingene som på forskjellig vis har befatning med denne praksisen, og det synes som om en endring av rutinen ikke vil medføre noen form for merarbeid for oss i Sjøfartsdirektoratet. Hvis det skulle vise seg at dette vil føre til en betydelig økning i portoutgifter, vil det være naturlig å se på om vi skal regulere gebyret for utstedelse av påtegninger.

Vi vil legge ut informasjon om dette på i søknadsportalen på hjemmesiden vår, og vi vil sørge for å informere kunder ved direktekontakt via telefon og e-post.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen