Direktoratet jobber nå intenst med Skipsregistrene sin nye fagapplikasjon, «NINOMo» (NIS/NOR Modernisering), som er tilrettelagt for elektronisk tinglysning.
- Vi er sikker på at det vil oppleves som en positiv forenkling, sier prosjekteier Anita Malmedal. Planen er at dette prosjektet skal videreføres og munne ut i elektronisk tinglysing av skjøter og pantedokumenter.

I liket med Sjøfartsdirektoratet, jobber også Brønnøysundregistrene med utvikling av en ny fagapplikasjon for sine registre. Etter å ha hørt om «NINOMo», tok representanter fra Brønnøysundregistrene turen til Bergen onsdag 25. oktober for utveksling av erfaringer.

Brønnøysundregistrene driver 18 av landets registre og har forvaltningsansvaret for Altinn. 14 av dagens systemer skal bli til ett. De mange likhetstrekkene ble gjenstand for god og nyttig utveksling i møtet. Brønnøysundregistrene var spesielt interessert i direktoratets arbeid i forhold til interne motivasjonstiltak og vår kommunikasjon av prosjektet.