MESSER I 2024: Båt- og Caravan er nordvestlandets største båtmesse med 7500 kvadratmeter innendørs utstillingsarena og flytende utstilling ved bryggene. Messen er godt besøkt, med nesten 5000 besøkende i 2023.

Spør oss om fritidsfartøy

Med over én million fritidsfartøy i Norge er hovedbudskapet til Sjøfartsdirektoratet på slike messer at båtlivet skal være noe positivt, og at den beste måten å få det til på er å også tenke sikkerhet. Bruker man vest, har nødvendig kompetanse og er edru, ligger alt til rette for en hyggelig båtopplevelse.

– For oss er det viktig at direktoratets budskap er synlig også på denne typen arenaer, forteller Siv Haugvaldstad Bygnes, kommunikasjonsrådgiver i seksjon for fritidsfartøy, og ansvarlig for deltagelse på fritidsbåtmessene.

Sjøfartsdirektoratets utsendte kan svare på spørsmål om båtførerbevis, høyhastighetsbeviset, fritidsskippersertifikat, ICC, lover og regler til sjøs, spørsmål om registrering av fritidsbåt i skipsregistreret NOR, og generelle spørsmål om sjøvett og sikkerhet.

– Vi har også alltid med oss en quiz som er veldig populær. Premien, en håndholdt VHF med VHF-kurs, er med på å bygge opp under vårt holdningsskapende arbeid om å vise sjøvett, sier Bygnes.

 

Vi er til stede på følgende båtmesser i 2024:

Båt- og Caravan Ålesund 1.- 3. mars

Båtmessen Sandessjøen – Mai (nærmere dato kommer)

Båter i sjøen Aker Brygge – Dato ikke satt

 

For et innblikk i Sjøfartsdirektoratets arbeid på messer, se video fra Båtmessen Sotra som ble arrangert i februar:

Filmen er laget av Torben Vik i seksjon for fritidsfartøy, Sjøfartsdirektoratet.