Sammenligningen av flaggstatene gjøres i håp om få til en god balanse mellom de kommersielle fordelene ved et flagg, og flaggstatens evne til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser.

Et sett med kriterier legges til grunn i oversikten, og Norge scorer grønt over hele linjen. Sjøfartsdirektoratets fokus på sjøsikkerhet fortsetter å vise igjen i flaggets ytelse i havnestatskontroller.

– Det er selvsagt at Norge skal stå på både Paris- og Tokyo MOU sine «white lists». Det er også gledelig at det norske flagget fortsatt kvalifiserer for US Coast Guard sitt eget regime, «Qualship 21». Det er akkurat slik vi vil ha det, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Norge er en aktiv deltaker i IMO og direktoratets engasjement, både i komiteer og underkomiteer, blir lagt merke til. Det sier seg selv at alle de store konvensjonene som SOLAS, Marpol, STCW, ILO / MLC er ratifisert av Norge.

– Undersøkelsen er en positiv tilbakemelding på at arbeidet både Sjøfartsdirektoratet og de norske rederne gjør, har høy verdi, sier Alvestad, som takker for det gode samspillet som er helt avgjørende for videreføringen av det norske flagget som The Quality Flag, og Sjøfartsdirektoratet som den foretrukne maritime administrasjonen.

Du kan laste ned 2020/2021 Flag State Performance Table her.