Statens Havarikommisjon har som følge av hendelsen kommet med en sikkerhetstilråding, og ber Sjøfartsdirektoratet utrede omfanget av problemet.

Alf Tore Sørheim.
Alf Tore Sørheim. Foto: Grethe Nygaard

– Vi kommer til å øke tilsynsfrekvensen på denne fartøysgruppen. Hensikten er å forvisse oss om at bestemmelsene i forskriften overholdes, og at sikkerheten er ivaretatt, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsleder på operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

At lasten ble tilnærmet flytende kommer av at det ble dannet et sjikt med redusert friksjon mellom partiklene i bulklasten. Dersom den har et for høyt fuktighetsnivå, eller blir tilført fukt underveis, kan det føre til at lasten oppfører seg mer som en væske, og forskyvninger i lasten kan oppstå.

Sjøfartsdirektoratet vil ta ut liste over alle fartøy som potensielt kan føre til slik last, og sørge for at samtlige rederier og eiere blir kjent med sikkerhetstilrådingen som gjelder.

Du kan lese hele sikkerhetsmeldingen her.