Et godt samarbeid mellom de ulike partene er nødvendig for å løse blindpassasjersaker. Først og fremst er det viktig å jobbe for å forebygge at slike situasjoner oppstår. En situasjon med blindpassasjerer om bord i et skip kan være risikabel og farlig for både blindpassasjerene selv og for mannskapet om bord.

 

Sjøfartsdirektoratet minner om at det er viktig å bruke risikovurderinger aktivt for å sikre at prosedyrene i sikringsplanen blir et godt verktøy tilpasset forholdene i regionene der skipet opererer. Følgende punkter er gode sikringstiltak i havner med økt risiko for blindpassasjerer:

  • Alle dører, luker og tilgangspunkter til lagerrom som ikke er i bruk under oppholdet i havn, holdes låst.
  • Alle tilgangspunkter til selve skipet holdes på et minimum og sikres forsvarlig.
  • Sjøsiden av skipet sikres forsvarlig.
  • Det sørges for tilstrekkelig vakthold på bro og dekk.

 

Sjøfartsdirektoratet minner om at alle hendelser som knyttet til sikkerhet, også blindpassasjersaker, skal rapporteres til flaggstaten så snart det er mulig. Nærmere informasjon om rapporteringen fås ved henvendelse til vakttelefonen 52 74 50 00 eller via e-post til beredskap@sdir.no.

 

FARLIG: Ved ankomst i Las Palmas 6. oktober i år, ble det oppdaget fire blindpassasjerer sittende på roret til det norskregistrerte skipet Champion Pula. De hadde gjemt seg i et hulrom ved rorpinnen på den ti dager lange overfarten fra Lagos i Nigeria. FOTO: PRIVAT