– Mange næringsdrivende har nå behov for å få inn utenlandsk arbeidskraft for å holde hjulene i gang. Dessverre er smittesituasjonen fortsatt sånn at vi må være forsiktige med å åpne opp. Vi gjennomfører nå en begrenset utvidelse av unntaksordningen for å sørge for at viktig infrastruktur kan bygges og vedlikeholdes, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Selv om vi trenger kraftfulle tiltak for å begrense smittespredning, er det også nødvendig at næringslivet får tilgang på helt kritisk arbeidskraft. Vi skal fortsette å ivareta disse to hensynene på en trygg måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Infrastruktur defineres i denne sammenhengen som vann- og avløpsanlegg, bane, veier, skip og havner, fly, lufthavner og luftfartsinstallasjoner, IKT-infrastruktur som bredbånd, telekommunikasjon og liknende, energiproduksjon- og distribusjon, offshoreinstallasjoner og landanlegg for petroleumsaktiviteten.

Søknadene vurderes av Sjøfartsdirektoratet som administrerer unntaksordningen. Utvidelsen omfatter følgende utenlandske arbeidstakere:

  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i virksomheter som drifter, vedlikeholder eller bygger infrastruktur
  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er nødvendige for å opprettholde pågående infrastrukturprosjekter

Utvidelsen kommer i tillegg til unntaket for strengt nødvendig teknisk personell som allerede gjelder.

Øvrige vilkår i ordningen, som at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraften ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet gjelder fortsatt.

Endringene vil tre i kraft fra mandag 22. mars, og bedrifter kan søke gjennom Sjøfartsdirektoratet.

Fortsatt strenge karanteneregler

Arbeidstakere som får unntak må fortsatt overholde de strenge karantenebestemmelsene og smittevernreglene. Arbeidsgiver må i søknad oppgi detaljer om karantenested, eventuell forhåndsgodkjenning av annet egnet oppholdssted.

Ved brudd på karanteneregler eller smittevernregler kan arbeidstaker bortvises og arbeidsgiver utestenges fra unntaksordningen. Personer i innreisekarantene skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i Norge i karantenetiden.

Les mer: Forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen