Avtalen ble signert 22. juli 2022, og initiativet er basert på avtaler fra partene i den internasjonale konvensjonen for sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer (SOLAS), regel XI-2/11 og den internasjonale sikkerhetskoden for skip og havneanlegg (ISPS-koden), del B, avsnitt 4.26.

Formålet med Initiativet er å legge til rette for sikker navigering for eksport av matvarer og gjødsel fra de ukrainske havnene, Odesa, Chernomorsk (Chornomorsk) og Yuzhny (Pivdennyi).

Dersom norske skip planlegger å delta, må de kontakte norske myndigheter.

Initiativet har en varighet på 120 dager fra starten, før det er behov for fornyet avtale fra partene.

Det er etablert et tilsynssenter i Istanbul, Tyrkia, der det kan utføres generelt tilsyn og koordinering av initiativet for å etablere en humanitær maritim korridor for å tillate skip å eksportere korn og relaterte matvarer og gjødsel fra Ukraina.