Sjøfartsdirektoratet innvilget i går kveld rederiets søknad om enkeltseilas til Kristiansund, der skipet skal gjennom nødvendige reparasjoner. Sjøfartsdirektoratet har helt frem til morgentimene jobbet sammen med Lloyd’s, som er skipets klasseselskap, og rederiet for å avdekke årsaken til at Viking Sky fikk blackout på Hustadvika lørdag 23. mars under vanskelige værforhold.

Lavt oljetrykk

Det vi foreløpig kan slå fast, er at den direkte årsaken til at fartøyets motorer stanset, var lavt oljetrykk. Nivået av smøreolje på tankene var innenfor fastsatte grenser, men relativt lavt, da fartøyet gikk ut på Hustadvika. Tankene var utstyrt med nivåalarm, men disse hadde ikke blitt utløst da fartøyet gikk ut på Hustadvika. Den tunge sjøen på Hustadvika medførte trolig så store bevegelser i tankene at smøreoljepumpene mistet tilførsel. Dette utløste alarm på lavt smøreoljetrykk, noe som igjen førte til automatisk nedstenging av motorene kort tid etter.

Sikkerhetsmelding

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en generell sikkerhetsmelding om å sikre tilførsel av smøreolje til motorer og andre kritiske systemer under forventede værforhold. Dette bør gjøres i samarbeid med motorleverandør og tas inn som en del av skipets risikovurderinger i sikkerhetsstyringssystemet.

Viking Cruises uttaler følgende:
«Vi setter stor pris på de raske og effektive undersøkelsene som Sjøfartsdirektoratet har gjort, og vi forstår og anerkjenner deres funn. Vi har inspisert nivåene av smøreolje på alle våre søsterskip og vi gjennomgår nå prosedyrene våre for å sikre at dette problemet ikke vil oppstå igjen. Vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere og tilsynsmyndigheter for å støtte dem i deres pågående undersøkelser.»

God dialog

Sjøfartsdirektoratet er i kontinuerlig dialog med rederi og klasseselskap, og vi vil berømme samarbeidet. Vi følger opp det pågående arbeidet for å utbedre skader på fartøyet. Samtidig vil vi fortsette den gode dialogen med klasse, rederi og havarikommisjon for å avdekke bakenforliggende årsaker og identifisere tiltak knyttet til dette.