Trondheimsfjorden blir det første testområdet for autonome skip i verden. Fra før finnes det bare testområder for autonome biler. NTNU, Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime, MARINTEK og Maritime Robotics har i samarbeid med Trondheim Havn og Sjøfartsdirektoratet tatt initiativet. Signering av dagens avtale markerer at testområdet nå blir en realitet. Det er NTNU og Sintef som skal bruke området til sin testing.

- Det skjer mye spennende i skipsfarten nå for tiden, både innen autonomi og ikke minst innen nye miljøvennlige løsninger. Sjøfartsdirektoratet er en viktig samarbeidspartner for de som driver med innovasjon. Vi ønsker å samarbeide med næringen slik at vi kan være i forkant med regelutvikling som tar hensyn til nye tekniske løsninger, sier Akselsen.

Demonstrasjon på fjorden

Etter signering av avtalen i Trondheim fikk gjestene en demonstrasjon av hvordan dette vil skje i praksis. Da bar det ut på fjorden med NTNU-fartøyet Gunnerus. Underveis fikk de som var om bord en demonstrasjon som innebar et møte med et ubemannet fartøy.

Sjøfartsdirektøren påpeker at dette også vil være viktig for Norge som sjøfartsnasjon og kan bety mye for fremtidig maritim industri. Og allerede neste uke blir Norsk forum for autonome skip (NFAS) etablert – et forum som er kommet i stand etter initiativ fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket,  Norsk Industri og Marintek. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil stå for den offisielle åpningen av NFSA.

- Både dagens markering og neste ukes etablering av NFAS viser at Norge allerede ligger i tet innen maritim autonomi, et forsprang som på sikt kan komme til å bety mye for både Norge som nasjon og den norske maritime industrien, påpeker sjøfartsdirektøren.