ELENDIGE FORHOLD: Å følge anbefalingen om "å vaske hender ofte" var lite fristende om bord i det vietnamesiske skipet. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Alvorlige forhold avslørt under inspeksjon

Det Vietnam-registrerte skipet ble tilbakeholdt på dagen og fikk 19 pålegg som følge av flere alvorlige forhold som ble avdekket under Port State Control (PSC) i Norge. Et mannskap på 22 befant seg om bord.

– Dette er helt klart et av de verste tilfellene vi har avdekket, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Under en havnestatskontroll kontrollerer Sjøfartsdirektoratets inspektører at sikkerhets- og miljøkravene blir overholdt, og at mannskapet har gode arbeids- og levevilkår om bord. Det var det lite som tydet på her.

– Dette viser hvorfor vi som myndighet skal utføre havnestatskontroll om bord. Heldigvis går det lang tid mellom hver gang så graverende forhold blir avdekket, men dette viser at inspektørene våre gjør en svært viktig jobb, sier Sørheim.

IKKE FORSVARLIG: Slik var maten oppbevart.
IKKE FORSVARLIG: Slik var maten oppbevart. Foto: Sjøfartsdirektoratet

For dette fartøyet, et tankskip, førte forholdene til tilbakeholdelse og 19 pålegg – flere av dem kategorisert som alvorlige.

Ettersom skipet var listet som «high risk» i havnestatskontrollsystemet, skal de ha inspeksjon hver 6. måned. Data viser at andre myndigheter hadde vært om bord på fartøyet i november 2021, og også da fikk kaptein og mannskap beskjed om å utbedre flere forhold.

– Flere av forholdene er gjentakende pålegg, og skipet blir derfor tilbakeholdt inntil de er utbedret, sier han.

Dette er en Port State Control

Havnestatskontroll, også kjent som Port State Control (PSC), er inspeksjon av utenlandske skip i norske havner (Fastlands-Norge og Svalbard) for å verifisere at skipets tilstand og utstyr er iht. internasjonalt regelverk og at skipet er bemannet og blir operert iht. dette regelverket.

 
Til toppen