Dette innebærer at rederiet kan gjenoppta normal drift, i og med at de nå får et nytt midlertidig sertifikat (Doc) i 3 måneder.

-Dette har vært en krevende sak og mange passasjerer er blitt berørt. Det som nå har kommet fra rederiet viser at de har sett alvoret i saken og funnene. Vi har også hatt en god dialog med rederiet gjennom kvelden, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.

Rederiet skal nå gi umiddelbar instruks til alle kapteinene som er om bord i det enkelte fartøy, hvor en får bekreftelse på at planen er mottatt og forstått.

Når bekreftelsene kommer til rederiet kan det enkelte fartøy settes i drift.