Dramatisk økning av «fall til sjø»-ulykker

I 2021 omkom 26 personer ved bruk av fritidsbåt. 2022-tallene viser en markant økning i antall personer som omkom etter fall over bord, eller når de skulle gå mellom båt og brygge. Hele 18 personer omkom i slike ulykker. 10 av disse falt i vannet når båten var fortøyd til kai.

– Det er urovekkende at så mange omkommer mens båten ligger til kai. Dette viser viktigheten av å tenke sikkerhet i alle ledd, også når båten er i ro, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Utover fallulykkene omkom 9 personer etter kantring, 5 personer i forbindelse med grunnstøting og 2 personer etter kollisjon med annet fartøy eller objekt. Høy hastighet går igjen i flere av disse ulykkene.

Flere unge omkom

Sjøfartsdirektoratet registrerer også at det er en økning i antall unge som omkom i 2022. Hele 6 personer var 21 år eller yngre. Den yngste, en 6 år gammel gutt, omkom etter lek i en kano. To omkom da de raftet ned en elv.

Tre omkom ved kjøring i relativt høy hastighet. En av disse var en ung gutt som kjørte på en stake, en var passasjer under kjøring i høy hastighet med en speedbåt, og en omkom etter at vannscooteren han satt på, kolliderte med et annet fartøy.

– Vi jobber aktivt for å få ned antall ulykker. I samarbeid med en rekke andre aktører har vi etablert en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker. Denne inneholder et bredt spekter av tiltak. Vi må selvfølgelig hele tiden se om tiltakene vi gjennomfører er effektive nok, sier Hareide.

Under halvparten brukte flytevest

Siste femårsperiode viser en klar overvekt av omkomne som ikke bruker flyteutstyr. Dette gjelder også i 2022, hvor hele 23 av de 34 omkomne ikke benyttet slikt utstyr.

Statistikken viser klar bruk av flyteutstyr er en god forsikring. I 2022 ser vi likevel et relativt høyt antall personer som omkom på tross av at de brukte redningsvest eller lignende. Dette er eksempelvis høyhastighetsulykker, kantringsulykker hvor personer «sitter fast» under eller inni båten, eller når de forulykkede ble liggende for lenge i sjøen av andre årsaker.

Vi har tidligere år også sett eksempler på at flyteutstyret ikke har blitt benyttet slik den skal, eller at det ikke har fungert som det skal. Spesielt gjelder dette manglende festing av stropper på flyteutstyret og/eller manglende vedlikehold av utstyret.

Nesten halvparten av ulykkene rusrelatert

Promille på sjøen er en risiko, både for båtfører, passasjerer og andre i nærheten. Sjansen for at det skal skje noe uønsket er større ved bruk av alkohol eller andre rusmidler. 16 av de omkomne i 2022 var påvirket av rusmidler. Syv av disse omkom i «fall til sjø» ulykker med fortøyd båt.

Godt voksne menn er overrepresentert

32 av de omkomne var menn. De fleste var godt voksne med en snittalder på 54 år. Noe av denne overvekten menn kan skyldes at det er flere menn som benytter fritidsbåt.

Mer informasjon om fritidsbåtulykkene i 2022 der noen omkom, finner du i Årsrapporten for ulykker med fritidsfartøy 2022.

Les også mer om fritidsbåtulykker i Sjøfartsdirektoratets digitale ulykkesstatistikk.