Sjøfartsdirektoratet forventer rekordmange nordmenn på sjøen i sommer. Kanskje du har kjøpt egen motorbåt, seilbåt, vannscooter eller kajakk, eller skal være med gode venner og familie på tur? Vi er glade for at så mange velger å nyte båtlivet. Det å ferdes på sjøen er stort sett en hyggelig opplevelse, men dessverre skjer det for mange ulykker. Gjennomsnittlig er det hvert år 29 familier som mister én av sine kjære i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Sjøfartsdirektoratet jobber for at ingen skal miste livet eller skade seg på sjøen. Derfor har vi samlet 12 gode råd til deg.

Tips 1: Ta båtførerprøven 

Alle som er født i 1980 eller senere må ha båtførerbevis for å kunne føre båter som er lengre enn 8 meter eller har motor med 25 hestekrefter eller mer. Sjøfartsdirektoratet anbefaler alle som skal føre båt å ta båtførerprøven, selv om du er født før 1980. Et minimum av kunnskap er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs. Båtførerprøven tester din teoretiske kunnskap innen sjømannskap, navigasjon, sjømerker, håndtering av nødssituasjoner og lover og regler som gjelder på sjøen.

Denne dama har tatt båtførerprøven

Det finnes mange gode kurs, både klasseromskurs og nettkurs. Det er ikke obligatorisk å ta kurs før du tar båtførerprøven, men for de fleste er et kurs nyttig og lærerikt. Kurs som tilbys i forbindelse med båtførerprøven er ikke godkjent eller kvalitetssikret av Sjøfartsdirektoratet. Både innholdet, omfanget og kvaliteten på kursene kan derfor variere. Det finnes for eksempel intensivkurs som bare varer noen timer før du går opp til eksamen. Slike kurs kan ha begrenset verdi dersom du ikke har lagt ned egeninnsats på forhånd.

Du kan ta båtførerprøven fra du er 14 år, men båtførerbeviset vil du få utstedt når du fyller 16 år. Den eldste som tok båtførerbevis i 2020, var 90 år!

Tips 2: Husk å vedlikeholde oppblåsbare vester. Når sjekket du utløpsdato for patronen?

Husk vest i båt, alltid. Det er et av våre viktigste sikkerhetstips. Åtte av elleve som har mistet livet ved bruk av fritidsbåt så langt i år, brukte ikke vest. Har du en oppblåsbar redningsvest? Det er mange som ikke er klar over at den må vedlikeholdes, og det helst hvert år. Uten slikt vedlikehold øker risikoen for at vesten ikke virker som den skal hvis du er uheldig og faller i sjøen. Om du åpner trekket på vesten, vil du finne en CO2-patron og en utløsermekanisme. Disse har begge datostemplinger.

Utløsermekanismen bør skiftes ut hvert andre år. Du bør også blåse opp vesten for å se at det ikke er hull i lungen. For mer informasjon om hvordan du sjekker vesten, kan du besøke Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Patron til vest som skal sjekkes

I alle fritidsbåter skal det være vester til alle om bord. I båter med en lengde på under 8 meter, er det påbudt å ha vesten på seg når du oppholder deg utendørs og båten er i fart. Dette gjelder alt fra motorbåt og seilbåt til vannscooter og kano/kajakk. Det kan være lite tid til å lete frem vesten hvis noe plutselig skjer, og du havner i vannet. Vi anbefaler derfor at vesten også er på i båter med en lengde på over 8 meter. Det er båtføreren sitt ansvar at personer under 15 år har på seg flyteutstyr. Barn som ikke kan svømme bør alltid bruke redningsvest med krage, slik at de blir snudd over på ryggen hvis de havner i vannet.   

Tips 3: Vær forberedt på ufrivillig fall over bord

Visste du at de fleste alvorlige ulykker ved bruk av fritidsbåt skjer ved at personer faller over bord? I vanntemperaturer på 5 – 15°C kan du overleve mellom 45 minutter og fire timer, avhengig av omstendighetene. Med alkohol i blodet blir man raskere nedkjølt. Kaldt vann kan være en fare også om sommeren mange steder i Norge.

  1. Når du faller i kaldt vann, kan du oppleve et kuldesjokk som gjør at du begynner å gispe etter luft. Denne første tiden er det viktig å holde hodet over overflaten så du ikke puster inn vann. La pusten roe seg ned før du begynner å redde seg selv.
  2. Det beste er selvfølgelig å komme seg raskt om bord i båten igjen. Bruk dødmannsknapp når du fører båt, så vet du at båten stopper om du faller over bord.
  3. Du bør også ha en god leider på båten som du når fra vannet. Å bruke en slik leider er mer utfordrende enn mange tror, spesielt når du har tunge, våte klær. Det kan derfor være lurt å øve litt i trygge omgivelser, slik at du er forberedt dersom du havner i en nødsituasjon.
  4. Lær alle som er med på tur hvordan de kan stoppe båten. Dette kan være livsviktig hvis du som fører båten faller over bord.

Mann over bord klatrer opp i båt med leider

Tips 4: Ha en plan for hvordan du skal tilkalle hjelp

Lag en plan for hvordan du skal kunne kontakte hjelp dersom du havner i en nødsituasjon. Det er lurt å alltid ha mobiltelefonen i en vanntett pose. Bær den gjerne på kroppen.

Norge har nå et AML (Advanced Mobile Location) -system på nødnummer 110, 112 og 113, og det fungerer med de fleste typer smarttelefoner. Det vil si at når du ringer nødnumrene, er posisjonen din automatisk synlig for operatøren. Du kan eventuelt laste ned Norsk Luftambulanse sin app "113", som også sender posisjonen din til nødetatene.

Hvis du har mobildekning, kan du ringe telefonnummer 120. Dette er direktenummeret til nærmeste kystradiostasjon. Kystradioen har direktekontakt med Hovedredningssentralen, som avgjør om det skal settes i gang redningsaksjon. Er du usikker på om du bør ringe, er det bedre å ringe enn å la være.

Noen steder kan mobildekningen være dårlig, og mobiltelefonen kan i mange situasjoner være vanskelig å betjene med våte, kalde fingre. Det finnes mange ulike typer kommunikasjonsutstyr som kan være en ekstra sikkerhet, som for eksempel VHF med DSC/nødknapp, eller ulike typer satelittbaserte nødpeilesendere. Med VHF får du umiddelbar kontakt med nærmeste kystradiostasjon, og med båter som befinner seg i nærheten. Det er altså lurt å ha VHF om bord både for egen sikkerhet, men også for å kunne hjelpe andre. Bruk av maritim VHF krever sertifikat. Ikke vent for lenge med å tilkalle hjelp om du faller over bord og ikke kommer deg om bord igjen.

Tips 5: Appen BåtFart kan hjelpe deg å følge fartsgrensene

Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over fartsbestemmelser på sjøen. I Norge kan fartsgrensene på sjøen variere fra kommune til kommune. For å få oversikt over fartsgrensene der du er, kan du bruke appen BåtFart, som er laget av Kystverket. Den kan også gi deg varsel om du kjører for fort.

Hold fartsgrense også i båt.

Som båtfører har du ansvar for å avpasse farten etter forholdene. I mange områder er det tett trafikk på sjøen, spesielt i sommermånedene. Mange er ute i kajakk, på SUP og i andre småbåter uten motor. Vis aktsomhet og ta hensyn til myke trafikanter og badende langs land. Fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop hvis du er mindre enn 50 meter fra folk som bader, eller fra «badebøyer». Mange folk på sjøen kan også være positivt om noe skulle skje. Kanskje du ser at noen får problemer? Vi anbefaler at alle som ferdes i båt løfter blikket og følger med på andre. Kanskje du kan utgjøre den store forskjellen for noen som har havnet i trøbbel på sjøen?

Tips 6: Lær deg sjømerkesystemet og merk deg ledens retning

Sjømerkesystemet viser deg hvor du kan ferdes sikkert på sjøen. Det gjelder å forstå de ulike anvisningene som gis av staker, lykter og andre merkeinnretninger. Dette er noe av pensumet i båtførerprøven, og det er lurt å sette seg inn i hva de ulike sjømerkene betyr.  

sjomerkesystemet_a5_2021_nettsiden.jpg

Last ned PDF som viser Sjømerkesystemet.

Du kan også bestille klistremerket i vårt bestillingsskjema her

Tips 7: Følg sjøveisreglene som er «trafikkreglene» på sjøen

Når vi kjører bil har vi definerte og oppmerkede kjørebaner, trafikklys og ulike trafikkskilt som forteller oss hvordan vi skal forholde oss til omgivelsene og andre bilister. Slik er det ikke på sjøen. Her har vi noe som heter sjøveisreglene. Dette er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt, og tar blant annet for seg prinsippene for styring og seilas. Fører du motorbåt skal du som en hovedregel vike for andre båter som kommer inn på din styrbord side. Dette kan sammenlignes med vikeplikt fra høyre i biltrafikken. Når du er i motorbåt, skal du også mest mulig holde av veien for større fartøy, nyttetrafikk og seilende seilbåter, også dersom de kommer inn fra din babord side. Det er også viktig å ta hensyn til myke trafikanter på sjøen.
Les mer om sjøveisreglene på Sjøfartsdirektoratets nettsider:
Sjøveisreglene - Sjøfartsdirektoratet

Tips 8: Vit hvor du er

Du bør alltid ha oppdaterte sjøkart med på turen, slik at du unngår å kjøre på grunn. De fleste bruker nå digitale sjøkart, men på lengre turer bør du alltid ha oppdaterte papirkart om bord i tilfelle elektronikken skulle svikte. Gjør deg kjent med og bruk kartet, men husk å løfte blikket og følge med på landskapet og annen båttrafikk.

Tips 9: Sjekk værmeldingen jevnlig

Været kan skifte fort. Sjekk værmelding ofte. Bruk gjerne sider som yr.no, storm.no, windy.com og Kystverkets app "Kystvær". Si ifra til noen på land om hvor du skal og når du planlegger å være tilbake.

Tips 10: Bemerk deg begrensningene ved føring av båt i mørket

Å føre båt i mørket er krevende, og det trengs god kunnskap og erfaring. Hvert år skjer det alvorlige ulykker under slike forhold. Høy hastighet og promille er ofte en viktig faktor. Dersom du skal navigere i mørket, er det svært viktig at du avpasser farten etter siktforholdene. Hvis båten brukes som framkomstmiddel til og fra steder der det serveres alkohol, er det lurt å avtale på forhånd hvem som skal føre båten hjem, og som dermed skal holde seg edru – akkurat som det er vanlig å gjøre når man tar bilen til fest.

Samtidig vil vi minne deg om påbudet om lanternebruk ved dårlig sikt og i skumring/mørke. Dette betyr at det må være montert lanterner på båten din.
Her er mer informasjon om lanterner og signalfigurer:

Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) - Del C – Lanterner og signalfigurer - Lovdata

Tips 11: Vent med ankerdrammen til båten er fortøyd

I Norge har vi to ulike promillegrenser for deg som skal føre båt. Skal du føre en båt med en lengde på under 15 meter kan du maksimalt ha 0,8 i promille. For større båter med en lengde på over 15 meter, er promillegrensen 0,2.

Sjøfartsdirektoratet fraråder på det sterkeste å føre båt i alkoholpåvirket tilstand, siden dette gjør deg til en dårligere båtfører. Det betyr at du kan sette deg selv, passasjerene dine og omgivelsene i fare.

Tips 12: Gå gjennom sjekklisten

Vi ønsker deg en fin og trygg sommer på sjøen. Fyll gjerne ut sjekklisten vår for å se om du har husket det viktigste. Last ned sjekklisten ved å klikke på bildet under:

Trygg_i_bat_2021_148x200mm-3.jpg

Last ned sjekklisten her

Vil du vite mer? Besøk Sjøfartsdirektoratets nettsider på Fritidsbåt - Sjøfartsdirektoratet eller følg @vissjovett på Facebook og Instagram.

Vi skal også ut for å ta en hyggelig sikkerhetsprat med fritidsbåtfolk i havner langs hele kysten i sommer med kampanjen vår «Trygg i båt». Kom gjerne bortom for en trivelig båtprat hvis du ser oss.