Foruten ny teknologi, EUs kvotesystem, digitalisering og nullvisjon tok sjøfartsdirektøren til orde for arbeidsmiljø og levevilkår – et tema som får mye plass gjennom hele konferansen.

– Når 27 prosent av de ansatte i den maritime næringen forteller at de har opplevd mobbing og trakassering det siste året, må vi jobbe for at det ikke skal skje. Vi i Sjøfartsdirektoratet har en stor jobb foran oss, men vi trenger hjelp fra en samlet maritim næring, sa Hareide.

Les også: Alvorlige trakasseringstall avdekket i undersøkelse 

Arbeids- og levevilkår blir neste års fokusområde

Hvert år presenterer Sjøfartsdirektoratet et fokusområde det skal legges ekstra vekt på i året som kommer. I 2024 setter vi søkelyset på nettopp arbeids- og levevilkår, og direktoratet ansetter nå en egen koordinator som skal jobbe aktivt med dette.

Statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet tok samme retning i sin tale. Han understreket at bransjen ikke har råd til at femti prosent av befolkningen velger bort det maritime yrket som følge av dårlig kultur.

– Rekruttering er en av de store utfordringene i bransjen. Vi kan ikke risikere at kvinnene ikke velger maritim retning på grunn av dårlig kultur på arbeidsplassen. En endring må til, slo Ulriksen fast.

Ny teknologi og grønn skipsfart

Prosjektleder Sverre Flatebø i Sjøfartsdirektoratet vil i løpet av konferansen gå i dybden på spørreundersøkelsen om maritim sikkerhet og presentere flere funn og direktoratets videre oppfølging.

I tillegg til å rette oppmerksomheten mot det psykososiale arbeidsmiljøet og trivselen om bord er det også satt av en egen bolk til ny teknologi og grønn skipsfart.

– Det viktigste som har skjedd siden vi var samlet her på denne tiden i fjor, er IMOs historiske avtale om nullutslippsmål for internasjonal skipsfart innen 2050. Vi vet at den maritime næringen må gjøre sin del av jobben for at sjøfarten skal bli enda grønnere, og at EUs kvotesystem sannsynligvis kommer fra 2024. Men vi må ikke komme i den situasjonen at det blir for dyrt å seile grønt, understreket Hareide.

Sjøsikkerhetskonferansen går over to dager i Haugesund og har som mål å bedre sikkerheten gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring. Konferansen er en viktig møteplass for redere, offentlige aktører og det maritime kompetansemiljøet i Norge.

Sjøsikkerhetskonferansen_2023_07 kopi.jpg