Rapport om sjøulykke, arbeidsulykke og nestenulykke

  • Skjemanummer: KS-0197
  • Språk: Bokmål

Sjøulykker og de alvorligste arbeidsulykkene skal meldes muntlig til Hovedredningssentralen eller Sjøfartsdirektoratet så snart som mulig. Alle alvorlige ulykker og nestenulykker skal rapporteres skriftlig til Sjøfartsdirektoratet innen 72 timer.

Her finner du en gjennomgang av hva og når man skal rapportere inn ulykker

Manuell innrapportering

Til toppen