Garantierklæring for flyttbar innretning i NIS - Lavsatsgaranti brukes med KR-0018

  • Skjemanummer: KR-0017
  • Språk: Bokmål

For NIS-registrerte fartøy skal det stilles garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere ved arbeidsgivers konkurs, jfr. forskrift. Dette skjemaet benyttes for fravik fra beløpsgrensen. Skjemaet fylles ut av eier og skal alltid benyttes sammen med KR-0018 "lavsatsgaranti".

Manuell innrapportering