Bekreftelse på overdragelse av fartøy

  • Skjemanummer: KR-0024
  • Språk: Bokmål

Hjemmelsdokument. Benyttes som dokumentasjon på tidligere hjemmelsoverdragelser.

Manuell innrapportering