Erklæring ubemannet maskinrom (UMS) 300Bt

  • Skjemanummer: KS-0308-2
  • Språk: Bokmål

Erklæring vedrørende søknad om drift med periodisk ubemannet maskinrom (UMS) for uklasset skip.

Manuell innrapportering

Til toppen