Declaration of Maritime Labour Compliance- Part II (Word)

  • Skjemanummer: KS-0207-3
  • Språk: Engelsk

DMLC II skal fylles ut av rederiet på skjemamal KS-0207-3E , eller et tilsvarende skjema såfremt samme form og innhold er likt.

Manuell innrapportering

Til toppen